Somalia

Somalia

Somaliassa Kirkon Ulkomaanapu tukee rauhanrakennusta sekä uskonnollisten että perinteisten johtajien parissa. Rauhanrakennustyöhön pyritään saamaan mukaan erityisesti nuoret ja naiset. Humanitaarisen avun hankkeiden painopiste on koulutuksen ja toimeentulon kehittämisessä. Työskentelemme yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa Puntmaassa ja Somalimaassa.

Maasivulle

Kenia

Kenia
Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä Pohjois-Kenian viidessä maakunnassa. Köyhällä alueella kärsitään luonnonvaroihin, kuten vedensaantiin ja maanomistukseen, liittyvistä yhteenotoista. Pyrimme tukemaan paikallisia yhteisöjä ja paikallishallintoa konfliktien ratkaisussa ja ennaltaehkäisyssä.

Maasivulle

Liberia

Liberia
Liberiassa Kirkon Ulkomaanavun työ keskittyy toimeentulon kohentamiseen, koulutukseen ja rauhantyöhön. Toimeentulo- ja ammattikoulutushankkeet ovat käynnistymässä uudelleen Länsi-Afrikkaa piinanneen ebolaepidemian laannuttua.

Maasivulle

Sierra Leone

Sierra Leone
Sierra Leonessa Ulkomaanapu tukee nuorten ammattikoulutusta Makenissa ja Kabalassa sekä Zimmin ja Bon koulutuskeskuksissa. Yhteisökehitysohjelman tavoitteena on parantaa ruokaturvaa, lisätä aikuisten luku- ja kirjoitustaitoa sekä luoda edellytyksiä uusille toimeentulomuodoille. Kaikessa työssä korostuvat lisäksi sukupuolten välinen tasa-arvo ja konfliktien ehkäisy.

Maasivulle

Etelä-Sudan

Etelä-Sudan
Kirkon Ulkomaanapu tukee Etelä-Sudanissa uskonnollisia johtajia konfliktien lopettamisessa ja rauhanrakentamisessa. Yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa pyritään myös edistämään asukkaiden toipumista konflikteista. Kotinsa menettäneille ihmisille tarjotaan ruoka- ja muuta hätäapua. Lasten koulunkäynnin jatkuminen pyritään varmistamaan rakentamalla tilapäiskouluja maansisäisille pakolaisille.

Maasivulle

Uganda

Uganda
Ugandassa Ulkomaanapu parantaa ruokaturvaa ja tukee maanviljelijöitä esimerkiksi uusien viljelymenetelmien käytössä ja sadon myynnissä Ugandan pohjoisosissa. Maaseutualueilla eri puolella Ugandaa tuemme erityisesti naisten laina- ja säästöryhmiä. Pienlainojen avulla naiset pystyvät monipuolistamaan toimeentulolähteitään. 

Maasivulle

Eritrea

Eritrea
Kirkon Ulkomaanapu kehittää Eritreassa opettajankoulutusta, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsisi oppimaan ammattitaitoisen opettajan tuella. Tuemme lisäksi kansallisen innovaatiokeskuksen kehittämistä Eritreassa yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Tavoitteena on hyödyntää eritrealaisnuorten luovuutta ja innovatiivisuutta yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi.

Maasivulle

Keski-Afrikan tasavalta

Keski-Afrikan tasavalta

Kirkon Ulkomaanapu perusti Keski-Afrikan tasavaltaan maatoimiston syksyllä 2013. Tarkoituksena on vastata akuuttiin humanitaarisen avun tarpeeseen maassa. Toiminta keskittyy oppimismahdollisuuksien tarjoamiseen ja koulurakenteiden elvyttämiseen muun muassa korjaamalla ja kunnostamalla kouluja. Teemme Keski-Afrikan tasavallassa myös rauhantyötä.

Maasivulle

Kambodža

Kambodža
Kambodžassa vahvistamme naisten mahdollisuuksia oman toimeentulon hankkimiseen ja taloudelliseen itsenäisyyteen köyhällä maaseudulla edistämällä naisten toimeentuloa ja pienyrittäjyyttä. Kambodža on yksi maailman miinoitetuimmista maista.Teemme Battambangin alueella miinanraivaus- ja valistustyötä yhteistyössä paikallisen kumppaniemme kanssa.

Maasivulle

Myanmar

Myanmar
Myanmarissa työmme päämääränä on parantaa köyhän maaseudun ihmisten elämää, erityisesti ruokaturvaa ja toimeentulomahdollisuuksia. Myanmarissa elää lukuisia etnisiä vähemmistöryhmiä ja etniset konfliktit ovat yleisiä. Yhteistyössä kumppanijärjestöjemme kanssa annamme hätäapua maan sisäisille pakolaisille ja paluumuuttajille eri puolilla maata. 

Maasivulle

Nepal

Nepal

Nepalissa autamme huhtikuun 2015 maanjäristyksessä kärsineitä muun muassa pystyttämällä väliaikaisia kouluja. Tuemme Nepalin syrjittyjä väestöryhmiä tarjoamalla ihmisoikeustietoa sekä ammattikoulutusta. Tavoitteena on saada erityisesti naiset mukaan yhteisöjen päätöksentekoon ja taata heille oikeus maanomistukseen, koulutukseen ja kestävään toimeentuloon.  

Maasivulle

Lähi-itä

Lähi-itä
Jordaniassa Kirkon Ulkomaanapu tukee syyrialaisia pakolaisnuoria. Nuorille tarjotaan koulutusta ja henkistä hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Teemme Lähi-idässä rauhatyötä mm. Libanonissa, palestiinalaisalueilla ja Israelissa. Tuemme myös erityisesti naisten toimeentuloa.

Maasivulle

Kreikka

Kreikka
Kreikassa Kirkon Ulkomaanapu tukee pakolaislasten ja -nuorten koulutusta ja henkistä jaksamista.

Maasivulle