Äkillinen työttömyys
Sairastumiset/sairaseläkkeet
Yrittäjät/konkurssin tehneet
Yksinhuoltajat
Muu avuntarve